Book now

POLITIKA PRIVATNOSTI

Izjava o privatnosti za pojedinačne klijente

JUDITA PALACE HERITAGE HOTEL u vlasništvu je društva KNJIŽARA MORPURGO 1860 d.o.o., Narodni trg 4, 21000 Split, OIB 77136348445.

Ovom izjavom o privatnosti za pojedinačne klijente želimo vam pojasniti način obrade vaših osobnih podataka koji su nam dostavljeni s vaše strane ili s trećih strana (poslovni partneri, posrednici, agencije, ostali). Posvećujemo posebnu pažnju te poduzimamo sve mjere kako bismo na siguran i transparentan način zaštitili vaše osobne podatake u skladu s člankom 13. OPĆE UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O ZAŠTITI PODATAKA, EU 679/2016, od 27. travnja 2016.

TKO OBRAĐUJE VAŠE OSOBNE PODATKE?

Vaše osobne podatke prikuplja i obrađuje:

JUDITA PALACE HERITAGE HOTEL u vlasništvu društva KNJIŽARA MORPURGO 1860 d.o.o., Narodni trg 4, 21000 Split, OIB 77136348445, booking@juditapalace.com, www.juditapalace.com

Odjel zadužen za zaštitu podataka dostupan je na e-mailu booking@juditapalace.com te obrađujemo samo one podatke koji su nužni, a sve sa svrhom isporučenja proizvoda i usluga. U slučaju da nam iz nekog razloga ne možete ili ne želite ustupiti podatke koji su nam nužni radi ispunjavanja naših, dolje navedenih, zakonskih obveza, nećemo biti u mogućnosti pružiti vam uslugu smještaja.

PODATKE OBRAĐUJEMO TIJEKOM SLJEDEĆIH POSTUPAKA I SA SVRHOM:

Prikupljamo i obrađujemo samo one podatke koji su nam potrebni za isporuku proizvoda i usluga, i/ili one koji su nam potrebni za personaliziranu uslugu u sljedećim slučajevima:

UPIT (osobni, telefonski, e-mailom, internetska stranica)

Prilikom informativnih upita prikupljamo sljedeće podatke potrebne za odgovor na upit:

Osobne informacije (ime i prezime; datum i godina rođenja);

kontakt informacije (e-mail adresa; kontakt broj telefona).

REZERVACIJA

Prilikom izrade i promjene rezervacije ili ponude za rezervaciju prikupljamo sljedeće podatke potrebne za sklapanje ugovora o smještaju i zaključenje rezervacije:

Osobne informacije (ime i prezime; datum i godina rođenja);

kontakt informacije (e-mail adresa; kontakt broj telefona);

podatke za plaćanje (kreditna kartica koja služi kao jamstvo rezervacije ili sredstvo avansnog plaćanja - vrsta, broj, vlasnik, datum isteka, CVC).

Obrađujući podatke, ručno i automatski, u rezervacijskom sustavu primjenjujemo sigurnosne, tehničke i organizacijske mjere na najvišoj razini sigurnosti i enkripcije.

REGISTRACIJA GOSTA U HOTELU

Zbog zakonske obveze prikupljanja i unosa osobnih podataka u nacionalni informacijski sustav eVisitor Ministarstva turizma, a u kojem se podatci čuvaju 10 godina, prilikom registracije gosta u hotelu prikupljamo osobne podatke bez kojih vam zakonski ne možemo pružiti uslugu smještaja:

Osobne informacije (ime i prezime; mjesto, država i datum rođenja; državljanstvo; prebivalište; spol; vrsta i broj putne isprave);

kontakt informacije (e-mail adresa; kontakt broj telefona);

podatke o rezervaciji (datum i vrijeme dolaska i odlaska iz hotela);

podatke za plaćanje (kreditna kartica koja služi kao jamstvo ili sredstvo plaćanja - vrsta, broj, vlasnik, datum isteka, CVC);

ostale osobne podatke (alergije, prehrambena ograničenja, ostalo).

OBAVIJESTI

Vaša e-mail adresa nije nam nužna nakon registracije u objektu za zaključenje ugovora o smještaju i u svakom trenutku možete zatražiti da je ne koristimo u svrhu slanja obavijesti i informacija. Ukoliko se dogodi da ste primili obavijesti koje ne želite, možete zatražiti da se sa slanjem istih prestane.

VIDEONADZOR

Jedino s namjerom zaštite i sigurnosti osoba i imovine, videonadzor u objektu zakonski prikuplja multimedijalne podatke koje se čuvaju najviše 3 mjeseca.

ŽALBE

U postupcima obrade mogućih žalbi, reklamacija i prigovora, potrebni su nam podatci za detaljnu analizu te u tu svrhu prikupljamo:

Osobne informacije (ime i prezime; mjesto, država i datum rođenja; državljanstvo; prebivalište; spol);

kontakt informacije (e-mail adresa; kontakt broj telefona);

podatci o rezervaciji (datum i vrijeme dolaska i odlaska iz hotela);

a za eventualne povrate sredstava i:

podatci za povrat sredstava (kreditna kartica - vrsta, broj, vlasnik, datum isteka, CVC).

U skladu sa zakonom, sve podatke vezane uz žalbe, reklamacije i prigovore dužni smo čuvati 12 mjeseci.

PODACI IZ DRUGIH IZVORA

Ovisno o načinu i posredniku tijekom sklapanja ugovora o smještaju, vaše podatke možemo prikupljati i od agencija (online, turističke, poslovni partneri, ostali posrednici). Sljedeći podatci nužni su kako bismo mogli potvrditi rezervaciju:

Osobne informacije (ime i prezime; mjesto, država i datum rođenja; državljanstvo; prebivalište; spol);

kontakt informacije (e-mail adresa; kontakt broj telefona);

podatci o rezervaciji (datum i vrijeme dolaska i odlaska iz hotela);

podatci za plaćanje (kreditna kartica koja služi kao jamstvo ili sredstvo plaćanja - vrsta, broj, vlasnik, datum isteka, CVC).

TREĆE STRANE

Vaše podatke dužni smo dijeliti s trećim stranama u sljedećim situacijama, nikada u nijednu drugu svrhu osim one koja je ugovorena ili obvezujuća:

 • Zbog i prilikom zaključenja ugovora i izvršenja transakcije o pružanju smještaja;
 • Zbog i prilikom zaključenja ugovora i izvršenja transakcije o pružanju smještaja s trećim stranama (podružnicama, agencijama, poslovnim partnerima), a koji se tiču vaše rezervacije ili preko kojih je rezervacija dogovorena;
 • Slanjem podataka u eVisitor što je naša zakonska obveza;
 • Na temelju pisanog zahtjeva nadležnih i stručnih tijela prilikom pravnih postupaka (sudovi, odvjetnička društva, javni bilježnici, ostali);
 • Tijekom administrativnih, knjigovodstvenih i tehničkih postupaka vezanim uz naše svakodnevno poslovanje i tijekom poslovnih transakcija između Vas i nas;
 • Onda kada je to zbog zaštite naših prava, privatnosti, sigurnosti i zdravlja javnosti, pojedinca i/ili imovine;
 • Onda kada je to potrebno zbog analize poslovanja te poboljšanja naših usluga;
 • U slučaju potrebe definiranja odgovarajućih pravnih lijekova i sprečavanja moguće štete;
 • Ostalo uz vaš pristanak.

VRIJEME ČUVANJA PODATAKA

Osobne podatke čuvamo u skladu sa zakonskim propisima i prema svrsi za koju su prikupljeni:

UGOVORNE SVRHE

Onoliko dugo koliko je potrebno da bi se procijenio, pripremio i realizirao ugovor o smještaju sklopljen između Vas i nas (direktno ili putem posrednika);

Za vrijeme trajanja ugovornog odnosa i 6 godina nakon isteka istog;

Za izradu proizvoda i usluga u skladu s vašim personaliziranim potrebama i željama.

POREZNE I KNJIGOVODSTVENE OBVEZE

Prema propisanim zakonima i obvezama kao što su obveze čuvanja računa i isprava na razdoblje od 11 godina.

ZAKONSKE I PROPISNE MJERE

U skladu s propisanim obvezama prema poreznim i državnim tijelima, obvezama koje se tiču javne sigurnosti, javnog reda i zdravlja javnosti.

OSTALO

Za one podatke za koje nije propisan rok pohrane, društvo ih pohranjuje u aktivnom obliku i koristi samo za svrhu u koju su prikupljeni najdulje 24 mjeseca. Anonimizirani podaci mogu se nastaviti koristiti u statističke svrhe, svrhe analiziranja poslovanja, svrhe arhiviranja i ostale analitičke svrhe. Prilikom davanja ovih podataka bit ćete upoznati s rokom pohrane odnosno kriterijima po kojima se određuje rok pohrane tih podataka.

MJERE ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Prilikom obrade vaših osobnih podataka poduzimamo odgovarajuće tehničke, organizacijske i pravne mjere zaštite osobnih podataka kako bi spriječili neovlašteni pristup te svaku daljnju neovlaštenu obradu. Prikupljamo isključivo podatke koji su nužni za svrhu obrade te iste ne čuvamo dulje nego je potrebno odnosno određeno važećim zakonskim propisima.

VAŠA PRAVA

PRAVO PRISTUPA PRIKUPLJENIM PODATCIMA I NJIHOVOJ OBRADI

Imate pravo zatražiti:

 • usmenu / pismenu izjavu o tome postoje li, i ukoliko postoje, obrađuju li se vaši osobni podatci;
 • uvid u sve prikupljene podatke;
 • razlog prikupljanja podataka;
 • uvid u načine i metode prikupljanja i pohrane podataka;
 • informaciju o trajanju pohranjenih podataka i njihovom razlogu čuvanja;
 • identitet pojedinca ili odjela koji obrađuje vaše podatke;
 • ishođenje izvješća o podatcima u struktruriranom i čitljivom formatu.

PRAVO DOPUNE ILI ISPRAVKA

Imate pravo zatražiti:

 • izmjenu podataka koje imamo o vama;
 • tražiti da sve gore navedene točke podijelimo sa trećim stranama koje su sudjelovale u sklapanju ugovora o smještaju (agencije, operateri, ostali posrednici).

PRAVO BRISANJA

Imate pravo zatražiti:

 • ograničenje obrade, arhiviranje, anonimiziranje i brisanje podataka, sve u skladu sa zakonima i propisima RH. Ukoliko Zakoni i propisi RH nalažu daljnje čuvanje i obradu vaših podataka, primjenjuje se pravilo više razine.

PRAVO OGRANIČENJA OBRADE

Imate pravo ograničiti obradu podataka:

na temelju vašeg legitimnog prava možete zatražiti ograničenje obrade podataka ukoliko smatrate da nisu točni, da je njihova obrada nezakonita, ili vama je to potrebno u pravne svrhe; ili ako ste već uložili prigovor na obradu podataka.

PRAVO NA PRENOSIVOST

Imate pravo prenijeti prava na obradu podataka:

s pretpostavkom da je to tehnički moguće, možete zahtijevati izravan prijenos vaših podataka i njihove obrade na drugog voditelja.

PRAVO NA PRIGOVOR

Imate pravo uložiti prigovor:

na način i metodu prikupljanja, obrade, korištenja i arhiviranja vaših podataka (npr. slanje newslettera). Svoj prigovor možete uložiti na recepciji objekta ili pisanim putem na adresu ili email adresu odjela za obradu.

PRAVO NA PODNOŠENJE PRIGOVORA NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA NADZORNIM TIJELIMA

Ukoliko smatrate da su vaši podaci prikupljeni, obrađeni, korišteni ili arhivirani na neispravan način pa su shodno time povrijeđena vaša prava, u skladu sa važećim propisima o zaštiti osobnih podataka možete uložiti prigovor na sljedeću adresu:

Agencija za zaštitu osobnih podataka

Selska cesta 136

10 000 Zagreb

azop@azop.hr