Book now

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

REZERVACIJA, NAČIN PLAĆANJA I OPĆA PRAVILA

Upiti i rezervacije prihvaćaju se preko naših web stranica, elektronskom poštom, telefonom ili osobno na recepciji našeg hotela. Rezervacijom kapaciteta preko ovih web stranica, korisnik izjavljuje da prihvaća ove Opće uvjete korištenja usluga u cijelosti. Sve navedeno u daljnjem tekstu na taj način postaje obvezujuće kako za korisnika usluge tako i za hotel Palača Judita. Prilikom rezerviranja kapaciteta korisnik usluge je obvezan pružiti sve tražene podatke. Da bi se rezervacija smatrala valjanom korisnik usluge mora garantirati rezervaciju važećom kreditnom karticom. Vašu kreditnu karticu koristimo isključivo kao garanciju rezervacije, osim ako nije drugačije dogovoreno pri potvrdi rezervacije. Objekt zadržava pravo unaprijed predautorizirati kreditnu karticu za iznos Vašeg boravka. Vaši osobni podaci, kao i podaci o vašoj kreditnoj kartici, u potpunosti su zaštićeni. Prijenos podataka odvija se preko sigurnosnog servera. Plaćanje se obavlja prema važećem cjeniku u nacionalnoj valuti (EURO) na recepciji hotela najkasnije prilikom odjave, osim u slučaju nedolaska ili otkaza rezervacije unutar razdoblja kad se primjenjuju storno troškovi, a prema rokovima i iznosima definiranim ponudom kad se kartica koristi kao sredstvo plaćanja storno troškova. Plaćanje u hotelu, kad je omogućeno ponudom, moguće je gotovinom ili kreditnim i debitnim karticama Visa, Maestro i Mastercard. Ukoliko je ponudom definirano da je kreditna kartica potrebna u svrhu naplate, puni iznos svih rezerviranih usluga bit će naplaćen u rokovima definiranim ponudom. Ako se plaća u stranoj valuti, konverzija u eure se obavlja po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan izvršenja naplate.

PRAVO HOTELA PALAČA JUDITA NA IZMJENE I OTKAZ REZERVACIJA

Hotel Palača Judita pridržava pravo u svakom trenutku izmijeniti rezervaciju ili način pružanja usluga, ako se pojave okolnosti koje su izvan naše kontrole, koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili odgoditi. Potvrđena smještajna jedinica se može zamijeniti smještajnom jedinicom iste ili više kategorije uz zadržavanje iste cijene koja je bila važeća u vrijeme potvrde rezervacije te pravovremeno informiranje gosta o promjeni. U slučajevima kada zamjenski smještaj nije moguće pronaći, a rezervacija je plaćena unaprijed, hotel Palača Judita zadržava pravo otkazati rezervaciju, te izvršiti povrat cjelokupno uplaćenog iznosa.

PRAVO GOSTA NA IZMJENE I OTKAZ REZERVACIJA

U slučaju da gost želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (e-mailom). U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako gost zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuju se dolje navedeni uvjeti otkaza rezervacije:

  • Za rezervacije od 1 do 2 spavaće sobe (≤ 2) besplatno je otkazivanje do 14 dana prije dolaska gosta. Otkaz rezervacije nakon tog perioda naplatit će se 100% iznosa cijene ukupnog boravka
  • Za rezervacije od 3 do 5 spavaćih soba (3 ≤ 5) potrebno je uplatiti depozit od 30% od ukupne cijene 30 dana prije dolaska gostiju. Taj iznos je nepovratan. Preostalih 70% bespovratne naknade naplaćuje se 14 dana prije dolaska.
  • Za rezervacije 6 i više od 6 spavaćih soba (6 ≤) potrebno je uplatiti depozit od 30% od ukupne cijene 60 dana prije dolaska gostiju. Taj iznos je nepovratan. Preostalih 70% bespovratne naknade naplaćuje se 30 dana prije dolaska.
  • Nedolazak gosta, prijevremeni odlazak ili skraćenje boravka: naplatit će 100% iznosa cijene boravka. Nema mogućnosti povrata novca.

U slučaju posebne cijene plaćanja predujmom

  • Naplatit će se ukupan iznos boravka, na dan potvrde rezervacije.
  • Iznos je nepovratan u slučaju otkaza.

Uvjeti rezervacije:

  • Vaša kreditna kartica će biti terećena za puni iznos u eurima po tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.
  • U cijenu je uključen buffet doručak i PDV.
  • Boravišna pristojba se dodatno naplaćuje po osobi po danu i nije uključena u cijenu sobe.
  • U slučaju nevažeće kreditne kartice hotel zadržava pravo otkazivanja rezervacije.

VRSTE CIJENA

Cijene ovise o tipu smještajne jedinice, datumu boravka, duljini boravka, broju gostiju, uvjetima plaćanja i otkazivanja te dodatnim uslugama. Uz osnovnu uslugu noćenja s doručkom, hotel nudi posebne ponude u vidu paketa usluga prema posebnom promotivnom cjeniku. Posebne se ponude ne mogu kombinirati s drugim promotivnim akcijama ili drugim popustima.

CIJENE USLUGA

Cijena usluge predstavlja iznos po osobi/danu ili po sobi/danu kako je istaknuto u cjeniku usluga. Dodatne usluge nisu uključene u cijenu i korisnik ih dodatno plaća. Sve usluge se naplaćuju na recepciji hotela prije odlaska gosta. Hotel Palača Judita pridržava pravo izmjene cijena usluga u svako vrijeme. Ugovorene usluge ne mogu se kombinirati s ostalim promotivnim ponudama ili paketima. Korisnicima koji su uplatili depozit ili pružili prihvatljivu garanciju rezervacije, hotel Palača Judita jamči cijene koje su bile na snazi kada je rezervacija napravljena. Za boravke bez izvršene rezervacije vrijede cijene i uvjeti po važećem cjeniku u eurima na recepciji. U cijenu je uključen doručak i PDV.

Vaša banka može primijeniti drugačiji tečaj prilikom preračunavanja naplaćenog iznosa u eurima u vašu domaću valutu. Hotel ne snosi odgovornost za bilo kakve dodatne troškove koji mogu nastati zbog fluktuacija tečaja ili naknada za bankovne transakcije. Zadržavamo pravo odbiti, otkazati ili izmijeniti rezervaciju ukoliko je došlo do zlouporabe rezervacijskog sustava ili je ista napravljena očiglednom greškom korisnika.

DOLAZAK / ODLAZAK

Smještaj je za gosta raspoloživ od 14 sati na dan dolaska. Smještaj gost treba napustiti do 11 sati na dan odlaska, osim ako nije dogovoren kasni check-out. Doplata za kasni check-out iznosi najmanje 50% pune cijene za tekući dan prema službenom cjeniku.

KATEGORIZACIJA SMJEŠTAJA

Objekt i smještajne jedinice u sklopu hotela Palača Judita su kategorizirane od strane ovlaštenih tijela Ministarstva turizma RH sukladno važećim zakonskim propisima.

BORAVIŠNA PRISTOJBA

Sukladno propisima koji reguliraju plaćanje boravišne pristojbe, korisnik usluge je obvezan platiti boravišnu pristojbu prilikom plaćanja smještaja u hotelu. Iznos turističke pristojbe u Republici Hrvatskoj varira sukladno sezoni i odredištu u koje putujete. Djeca do 12 godina ne plaćaju boravišnu pristojbu dok djeca od 12 do 18 godina imaju 50% popusta. Iznos boravišne pristojbe plaća se prilikom plaćanja ostatka troška za rezervaciju. Iznos plaćene boravišne pristojbe, jasno je istaknut na računu koji se izdaje korisniku prilikom obračuna i plaćanja usluge. Visinu boravišne pristojbe na prijedlog ministra utvrđuje Vlada Republike Hrvatske.

SMJEŠTAJ U HOTELU

Raspored gostiju po smještajnim jedinicama određuje Hotel. Gost prihvaća bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu unutar rezerviranog tipa smještajne jedinice. Hotel nije u mogućnosti potvrđivati broj smještajne jedinice prije samog check in-a.Raspored gostiju po smještajnim jedinicama određuje Hotel. Gost prihvaća bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu unutar rezerviranog tipa smještajne jedinice. Hotel nije u mogućnosti potvrđivati broj smještajne jedinice prije samog check in-a.

PUTNE ISPRAVE

Korisnik usluge je obvezan pribaviti i posjedovati svu osobnu dokumentaciju, potrebnu prilikom dolaska i odlaska iz smještajnih jedinica hotela Palača Judita. Korisnik usluge je dužan prije dolaska provjeriti vizni režim između Republike Hrvatske i zemlje iz koje dolazi, te provjeriti da li je potreban kakav dodatni putni dokument za njegov ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj.

OBVEZE HOTELA PALAČA JUDITA PREMA KORISNIKU USLUGE

Obveza hotela Palača Judita je stalna briga o kvaliteti pružene usluge, sukladno zakonskim propisima, pravilima struke, te općeprihvaćenim uzancama i običajima u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti. Hotel će nastojati preuzete obveze ispunjavati u cijelosti osim ako dođe do okolnosti koje su izvan naše kontrole.

OBVEZE KORISNIKA USLUGE

Korisnik usluge je dužan pridržavati se kućnog reda koji je propisan od strane hotela Palača Judita. Korisnik usluge je dužan prilikom boravka u hotelu čuvati hotelski inventar i ostalu opremu. U slučaju bilo kakvih nedostataka i/ili štete u sobi, korisnik usluge je dužan obavijestiti recepciju hotela tijekom boravka ili najkasnije prije odjave. Korisnik usluge odgovara Knjižara Morpurgo 1860 d.o.o. te njegovim gostima, djelatnicima i posjetiteljima za štetu koju korisnik usluge prouzroči, a posebno za štetu koja je nastala kao posljedica nepoštivanja ugovora i ovih općih uvjeta. Štetu koju je prouzročio, gost će snositi odmah na recepciji prilikom odjave.

PRAVO NA PRIGOVOR

Ako su usluge iz ponude nekvalitetno izvršene, gost je dužan odmah na recepciji reklamirati neodgovarajuću uslugu. Osim navedenog, gost prigovor može uputiti na na e-mail: uprava@juditapalace.hr najkasnije u roku od 3 dana nakon odjave iz hotela. Ukoliko gost uloži pismenu reklamaciju nakon tog roka, Knjižara Morpurgo 1860 d.o.o. takvu reklamaciju nije dužna uzeti u obzir. Palača Judita će pisanim putem potvrditi njegov primitak te odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana podnošenja prigovora. Svaki gost ima pravo prigovora zbog neizvršene uplaćene usluge. Svaki gost - nosilac potvrđene rezervacije, prigovor podnosi zasebno. Gost je dužan surađivati s osobljem smještajne jedinice u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Iznos naknade po prigovoru gosta može doseći najviše iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge, kao ni cjelokupni iznos aranžmana.

SUDSKA NADLEŽNOST

Svi sporovi ili nesuglasice rješavat će se dogovorno na način prihvatljiv za obje strane, a ukoliko se ne može doći do rješenja, prihvaća se nadležnost mjesno nadležnog suda.

DODATNE USLUGE

Plaćanje dodatnih usluga vrši se po važećem cjeniku. Knjižara Morpurgo 1860 d.o.o. ne preuzima odgovornost za usluge pružene putem drugih pružatelja usluga. Ukoliko gost želi koristiti dodatne usluge, iste je potrebno unaprijed najaviti na recepciji ili prilikom rezervacije. Kućni ljubimci nisu dozvoljeni. Pomoćni krevet naplaćuje se dodatno po noćenju po osobi. Dječji krevetić je dostupan na besplatno korištenje za djecu do 3 (≤3), godine. Djeca u dobi od 3 i više godina smatraju se odraslima. Maksimalan kapacitet dodatnog i (ili) dječjeg kreveta u sobi je 1. U sobe se ne može istovremeno dodati pomoćni ležaj i dječji krevet. Bilo koja vrsta pomoćnog ili dječjeg krevetića dostupna je na zahtjev i mora je potvrditi hotel.

Ukoliko je broj osoba prilikom prijave veći od broja ljudi za koji je napravljena rezervacija, hotel zadržava pravo odbiti pružanje usluge.

PRIVATNOST I KOLAČIĆI

Molimo da sve detalje oko zaštite podataka pronađete na poveznicama:

https://juditapalace.com/privatnost

https://juditapalace.com/kolacici